świętych obcowanie w Parafii NMP Królowej świata w Bielsku-Białej

Święci, błogosławieni i słudzy boży

Święci są patronami osób, zawodów, miast i państw. Chronią, opiekują się, patronują, wstawiają się za nami, dają przykład, służą za przewodników, użyczają swego imienia, mnożą cuda.W Kościele katolickim mianem błogosławieni określa się osoby, które za życia odznaczały się szczególnym cnotami. Określenie Sługa Boży (łac. Servus Dei) stosuje się w odniesieniu do osób otoczonych kultem prywatnym, wobec których toczy się proces beatyfikacyjny. 

żródło: https://nasiswieci.com/blogoslawieni-sludzy-bozy/

święty Franciszek
Święty Franciszek z Asyżu święto 4 października

,,Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę; nasza, matkę ziemię, która nas utrzymuje i chowa, i wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami'' ( fragment ,,Pieśni Słonecznej,, lub Pochwały Stworzenia)''.

Święty ABP Józef Bilczewski święto 20 marca oraz 23 października

,,Ufajmy Kościołowi, kochajmy go, brońmy go wszyscy, świeccy i duchowni, bo broniąc jego, siebie bronimy. Wołajmy też prywatnie w suplikacjach, zanim publicznie i uroczyście we wszystkich kościołach śpiewać będziemy: „Od utraty prawdziwej, katolickiej wary - ustrzeż nas, Panie!"

Bł. Franciszek Maria od Krzyża Jordan wspomnienie 21 lipca

„Zrezygnuj z bezużytecznych rozmyślań o swoich błędach, ponieważ to zatrzymuje cię, zniechęca i mąci twoje myśli i serce!”

Bł. męczennicy Zbigniew i Michał wspomnienie 7 czerwca

,,To są błogosławieni, którzy działają od razu, nie czekają'' – proszę ich i praktycznie zaraz otrzymuję -S. Berta Hernandez ze Zgromadzenia Służebniczek Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Święta Rita święto 22 maja

,,Miłość to cierpliwość, miłość to dobroć, miłość to nie zazdrość, nie chełpliwość, nie pycha, nie bezwstyd, nie egoizm, nie gniew''.

Święta Faustyna Kowalska święto 5 października

,,Dla ciebie błogosławię krajowi całemu – i uczynił duży znak krzyża ręką nad Ojczyzna naszą. Radość wielka napełniła duszę moją widząc dobroć Boga''. (Dz39)

Bł. Maria od Apostołów wspomnienie 5 września i 25 grudnia

,,Powinnam się wyrzec wszystkiego i odważyć się żyć inaczej – wtedy będę prawdziwie szczęśliwa!''

Błogosławiona Bronisława wspomnienie 1 wrzesnia

,,Pospiesz się prosim przed tron Naywyższego, Odday supliki od Narodu Twego, Niech się nad nami Pan Jezus zmiłuie, Nam pofolguje.''

Kim jest święty?

,,Święty to ten, kto ma takie zaufanie do Bożego miłosierdzia, że nie waha się rzucić się w jego ramiona, kiedy tylko uświadomi sobie, że popełnił grzech. Im bardziej jest święty, tym szybciej to robi!”
„Rewolucja miłosierdzia. Gdy Bóg przekracza granice”. s. Emmanuel Maillard. Wydawnictwo: Promic, 2019 r.

Jak rozmawiać ze świętymi?

Relacja ze świętym naprawdę rozkwita, gdy z interesownego monologu zmienia się w dialog. 

Święci chcą z nami rozmawiać