22 maja wspomnienie, patronka od spraw trudnych i beznadziejnych

Święta Rita uznawana jest za patronkę spraw trudnych i beznadziejnych. Jej wspomnienie przypada 22 maja. 

Życiorys
Wstąpienie do klasztoru
Kult w Polsce i na świecie
Sanktuaria Św.Rity
Patronat
Dzień obchodów
Ikonografia