1 września wspomnienie, patronka diecezji opolskie, dobrej sławy, cierpiących, Zwierzyńca